Fogd egy széken

fogd egy széken

Tükrös zenekar - Széki csárdás

Fogd egy széken Tartalom Ezen belül az, hogy az Orbán vezette magyarhoni oligarchia simán fogd egy széken a helyi gazdaság legnyereségesebb részeit s ha nem nyereségesek, hát majd állami juttatások azzá teszik őket és szétbuherálja az emberi önrendelkezés gyöngécske maradékait: csakugyan részletkérdés. Hogy olyan országokat, fogd egy széken Bulgária, Csehország, Szlovénia, haramiák irányítanak: csekélység.

fogd egy széken

Rablóvezéri, olykor csirketolvaj tempóik ellenére alig emberellenesebb a politikájuk, mint az öltözködésükben és testbeszédükben elegánsabb északi nagymenőknek, akik álmukból ébresztve is fújják a liberális-humanista katekizmust, amelyből árva szót se fogd egy széken.

Politikai dimenzió híján még olyan nagyszabású mozgalmak se hoznak változást, mint a francia sárgamellényesek hatalmas tüntetéssorozata volt; a hivatalos politika beállt az húgycső- és hólyagrák tartalmatlan ellentétek sáncfalai mögé; a politika tehát hatalom nélküli társadalom azonban — állam nélkül — képtelen leszámolni azokkal a dolgokkal, amelyekkel évtizedek óta hangosan elégedetlen.

A rendszer szinte egyöntetű közutálatnak örvend, hatékony rendszerellenzék azonban nincs.

fogd egy széken

Nyomokban se. Föllobbannak kezdeményezések antiglobalista lázongások, radikális ökológia, antirasszizmusmajd ellobbannak. Az íróműhelyesek szemszögéből A Rakpart3 Íróműhelyben színházról és szövegekről beszélgetünk kéthetente, novembere óta.

fogd egy széken

A sztálinizmusok tapasztalata után nem szólva a szociáldemokrácia kudarcáról a lázadó ifjúság érthetően idegenkedik a szervezet eszméjétől és a szerveződéstől. Ennek a dilemmának pillanatnyilag nincs megoldása, a tőkés ellenfél hanyatlása félig-meddig már bukása ellenére.

fogd egy széken

Bizánc is évszázadokig túlélte magát, ameddig külső agresszió romba nem döntötte. Európa, az európai egység vagy szorosabb együttműködés nem lett volna rossz gondolat, de hát a cinikus és korlátolt államvezetések, a gyönge szövetségi bürokrácia vezetői, az etnicista közvélemények, a szuverén államok módjára gőgösködő nagyvállalatok, érdekcsoportok, maffiák, a zuhanó színvonalú médiák szétverték.

Fogj egy támlás széket. - Open the box

Épp oly silányak és kisszerűek, mint más politikai akciók, manőverek és trükkök bárhol másutt Európában. Lassacskán fölháborodni és viszolyogni se érdemes, ahogyan a vacak lesz a mérvadó és a tipikus ezen a földrészen is, ahol minden nemeslelkű kezdeményezés szétrohad, ahol minden gondolatot ronggyá fecsegnek, s ahol a hagyományos mentsvárak — mint a művészetek — se érnek olyan sokat, mint gondolnánk.

fogd egy széken

Mit javasolok?

Érdekeskiadványok